Home / Tag Archives: xem tướng

Tag Archives: xem tướng

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

QUYỂN 9 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.5. XUẤT THAI 5.5.1. Lời đẫn Kính nghĩ! Đức Phật Định Quang thụ kí vào đời tương lai có Phật hiệu là Năng Nhân. Thầm hợp lời huyền kí, nên bồ-tát giáng thai vào dòng họ ...

Read More »