Home / Tag Archives: xá lợi

Tag Archives: xá lợi

PUCL QUYỂN 40 – CHƯƠNG XÁ LỢI

Quyển này có một chương Xá-lợi. 37. CHƯƠNG XÁ-LỢI 37.1. LỜI DẪN Phật đức rộng lớn phủ trùm cả trời người, lí đạo nhiệm mầu vượt hẳn sáu kinh. Trí Phật cao hơn bách gia chư tử, lại kì diệu vượt dấu tích của hữu tình, hơn cả thắng tích ...

Read More »