Home / Tag Archives: uống rượu

Tag Archives: uống rượu

PUCL QUYỂN 93 – CHƯƠNG UỐNG RƯỢU ĂN THỊT

QUYỂN 93 Quyển này có một chương uống rượu ăn thịt. 93. CHƯƠNG UỐNG RƯỢU ĂN THỊT 93.1. LỜI DẪN Uống rượu là mở toang cánh cửa buông lung, các Đức Phật biết rõ đó là gốc khổ. Vì thế nên tránh những quán rượu, lìa bỏ những buổi hội ...

Read More »