Home / Tag Archives: tự thuật

Tag Archives: tự thuật

Phẩm thứ nhất – TỰ THUẬT

Phẩm thứ nhất – TỰ THUẬT Khi ấy, Đại sư đến chùa Bảo Lâm. Vi thứ sử Thiều Châu cùng các quan vào núi thỉnh Sư ra giảng đường chùa Đại Phạm, vì chúng khai duyên thuyết pháp. Tổ thăng tòa. Thứ sử quan liêu hơn ba mươi người, nhà ...

Read More »