Home / Tag Archives: thần thông

Tag Archives: thần thông

PUCL QUYỂN 28 – CHƯƠNG THẦN DỊ

QUYỂN 28 Quyển này có một chương Thần dị. 20. CHƯƠNG THẦN DỊ 20.1. LỜI DẪN Dùng đạo thuật biến hóa là để chặn tâm khoe khoang, dẹp trừ kiêu mạn, bẻ gãy mũi nhọn hung ác, mở hết rắc rối trần lao. Đến như ngồi xe, mang ấn thì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 3 – CHƯƠNG TAM GIỚI (tt)

QUYỂN 3 Quyển này tiếp theo chương Tam giới. 2. CHƯƠNG TAM GIỚI (tt) 2.2. CHƯ THIÊN 2.2.6. Thân lượng 2.2.6.1. Thân lượng chư thiên cõi Dục A-tì-đàm tạp tâm luận ghi: “Bảy cực vi trần bằng một hạt bụi trên mặt hồ A-nậu, đây là lượng sắc chất nhỏ ...

Read More »