Home / Tag Archives: tam giới

Tag Archives: tam giới

PUCL QUYỂN 2 – CHƯƠNG TAM GIỚI

QUYỂN 2 Quyển này có một chương giới. 2. CHƯƠNG TAM GIỚI 2.1. BỐN CHÂU 2.1.1. Lời dẫn Đã xác định sinh vào ba cõi, phân chia trong sáu đường, hẳn có diện mạo đẹp xấu sai biệt, cảm thụ vui khổ khác dòng. Quán nguyên nhân, biết chẳng ngoài ...

Read More »