Home / Tag Archives: súc sinh

Tag Archives: súc sinh

PUCL QUYỂN 26 – CHƯƠNG TÚC MẠNG

QUYỂN 26 Quyển này có một chương Túc mạng. 18. CHƯƠNG TÚC MẠNG 18.1. LỜI DẪN Hành nghiệp có sai biệt, do con đường túc duyên chẳng phải một; thọ mạng có dài ngắn, bởi lẽ sáng tối thật chẳng thường hằng. Vì nghiệp nhân có thiện, có ác nên ...

Read More »

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. QUỈ THẦN 4.4.1. Lời dẫn Tính của quỉ thần chỉ thích việc yêu tà, ở chốn tối tăm mang nhiều tội lỗi. Có loài ở vách núi thẳm, hoặc có loài nương nơi rừng sâu, ...

Read More »