Home / Tag Archives: pháp diệt

Tag Archives: pháp diệt

PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

QUYỂN 98 Quyển này có một chương Pháp diệt. 98. CHƯƠNG PHÁP DIỆT 98.1 LỜI DẪN Trộm nghĩ: Chính pháp tượng pháp đã qua, giáo pháp chuyển sang thời mạt. Bởi người có tà chính, nên pháp cũng có lúc suy vi. Có người nương vào chân để tạo giả, ...

Read More »