Home / Tag Archives: mười nghiệp ác

Tag Archives: mười nghiệp ác

PUCL QUYỂN 73 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC

QUYỂN 73 Quyển này có một chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC 84.1. LỜI DẪN Thương thay! Chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, bỏ ba xe mà chẳng chịu ngồi; nổi chìm trong biển khổ, mặc cho lửa dữ thiêu đốt mà không biết nhàm chán, như ...

Read More »