Home / Tag Archives: ma ha tát đoả bà da

Tag Archives: ma ha tát đoả bà da

Chú Đại Bi câu 1 – 5

(1) NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐÁ RA DẠ DA Câu chú này chính là bản thân đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã vận dụng lòng đại từ bi tụng niệm. vậy khi đọc chớ nên đọc quá to với một tinh thần vội vã DỊCH: (Nam Mô) ...

Read More »