Home / Tag Archives: lợi hại

Tag Archives: lợi hại

PUCL QUYỂN 92 – CHƯƠNG LỢI HẠI

QUYỂN 92 Quyển này có một chương Lợi hại. 92. CHƯƠNG LỢI HẠI 92.1. LỜI DẪN Hàm thức trong ba cõi, chúng sinh nơi bốn loài đều do sáu căn phan duyên, bảy thức tạo nghiệp mà bị lửa dục đốt thiêu, khởi lòng tham không đáy, giống như dòng ...

Read More »