Home / Tag Archives: la hầu la

Tag Archives: la hầu la

PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

QUYỂN 10 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.9. NẠP PHI 5.9.1. Lời dẫn Pháp thân vô hình, tùy ứng mà hiện; cơ duyên vô số, nên dấu tích giáo hóa cũng chẳng phải một. Hoặc lìa dục mà thụ đạo, hoặc ở trong ...

Read More »