Home / Tag Archives: đấu thần thông

Tag Archives: đấu thần thông

PHẨM THỨ BA MƯƠI – ĐỊA NGỤC

PHẨM THỨ BA MƯƠI – ĐỊA NGỤC PHÚ LAN CA DIẾP XIN VUA ĐẤU THẦN THÔNG VỚI PHẬT Xưa, Phật ở nước Xá-vệ, có thầy Bà-la-môn tên Phú-lan Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử theo hầu, vua và nhân dân trước kia cúng dường phụng sự ông. Khi Phật mới ...

Read More »