Home / Tag Archives: bảy báu

Tag Archives: bảy báu

PUCL QUYỂN 43 – CHƯƠNG LUÂN VƯƠNG

QUYỂN 43 Quyển này có một chương Luân vương. 40. CHƯƠNG LUÂN VƯƠNG 40.1. LỜI DẪN Từng nghe: Phi Hành hoàng đế thống lãnh bốn châu, nếu biên cương trái mệnh thì dùng bảy báu định yên, chư hầu cảm phục do dùng thập thiện giáo hóa. Hoàng đế ngự ...

Read More »