Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 3 (page 2)

PUCL – Tập 3

PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

QUYỂN 30 Quyển này có một chương Tam bảo 22. CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ 22.1. LỜI DẪN Tự thân giáo pháp không thể hoàng truyền, phải nhờ con người mới lưu thông. Vì người có tà chính, nên pháp tùy người mà bị sai lệch. Người muốn làm cho ...

Read More »

PUCL QUYỂN 29 – CHƯƠNG CẢM THÔNG

QUYỂN 29 Quyển này có một chương Cảm thông. 21. CHƯƠNG CẢM THÔNG 21.4 LỜI DẪN Xét kĩ, Trung Quốc ta, đạo Phật du nhập từ thời Hán Minh đế, trải qua các triều đại đến đời Đường, khoảng sáu trăm năm. Sứ thần tiếp nối đi khắp mọi nơi, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 28 – CHƯƠNG THẦN DỊ

QUYỂN 28 Quyển này có một chương Thần dị. 20. CHƯƠNG THẦN DỊ 20.1. LỜI DẪN Dùng đạo thuật biến hóa là để chặn tâm khoe khoang, dẹp trừ kiêu mạn, bẻ gãy mũi nhọn hung ác, mở hết rắc rối trần lao. Đến như ngồi xe, mang ấn thì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 27 – CHƯƠNG CHÍ THÀNH

QUYỂN 27 Quyển này có một chương Chí thành. 19. CHƯƠNG CHÍ THÀNH 19.1. LỜI DẪN Lòng chí thành đã cảm thì Phật thánh nhất định ứng hiện; bậc đại sĩ vận tâm thì hợp tất cả căn cơ; tự răn nhắc bản thân, khắc ghi vào tâm ý đến ...

Read More »

PUCL QUYỂN 26 – CHƯƠNG TÚC MẠNG

QUYỂN 26 Quyển này có một chương Túc mạng. 18. CHƯƠNG TÚC MẠNG 18.1. LỜI DẪN Hành nghiệp có sai biệt, do con đường túc duyên chẳng phải một; thọ mạng có dài ngắn, bởi lẽ sáng tối thật chẳng thường hằng. Vì nghiệp nhân có thiện, có ác nên ...

Read More »