Home / namcuulong (page 10)

namcuulong

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BA – NGU ÁM

PHẨM THỨ MƯỜI BA NGU ÁM 1- PHẬT KHÔNG ĐỘ ĐƯỢC LÃO BÀ LA MÔN NGU ÁM Thuở xưa, Phật ở nước Xá-vệ, trong thành có một người Bà-la-môn tuổi đã tám mươi, tiền của vô số, nhưng ngu tối xan tham, khó giáo hóa, không đạo đức, chẳng biết lẽ ...

Read More »