Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

Mất thân mạng thế này.
Trong mộng ta đã thấy
Được điềm báo như vậy
Chỉ vì ta vô tình
Mới chịu nỗi khổ này.
Ta mộng thấy răng rụng
Hai vú cùng chảy sữa
Nhất định đó là điềm
Mất đứa con yêu quí
Khuôn mặt con của ta
Sáng ngời như trăng tròn
Chẳng lẽ trong một sớm
Mộng thấy ba chim câu
Chim cắt bắt một con,
Trong ba người con đó
Chắc chắn mất một người.
Lúc bấy giờ đại vương
Liền nói với vương phi
Ta sai các đại thần
Và tất cả quan binh
Đi khắp cùng mọi nơi
Để tìm con của mình
Nàng chớ quá đau buồn!
Vua an ủi phi rồi
Liền chuẩn bị xa giá
Cùng ra khỏi cung điện
Lòng vô cùng sầu não
Do đau khổ bức bách
Tuy ở giữa mọi người
Mà dung nhan tiều tụy
Liền đi ra khỏi thành
Tìm đứa con yêu quí.
Lúc ấy có nhiều người
Cũng đi theo sau vua
Khóc gào đất chấn động.
Vua ra khỏi thành rồi
Nhìn quanh khắp mọi nơi
Tìm kiếm con của mình
Sầu não, tâm tán loạn
Không biết ở nơi đâu
Sau đó thấy từ xa
Có một người đi lại
Trên đầu lấm đất bụi.
Y phục nhuốm máu tươi
Tro phân dính khắp người
Khóc than mà chạy đến
Đã thấy cảnh như vậy
Vua Ma-ha La-đà
Lòng lại càng sầu lo
Ngẩng đầu lên kêu gào
Trách trời mà than khóc.
Thấy đại thần thứ nhất
Vội vàng chạy gấp đến
Tâu trình đại vương rằng
Xin vua chớ đau buồn
Các vương tử vẫn còn
Không lâu đây sẽ đến
Cho ngài được gặp mặt.
Trong khoảng chừng chốc lát
Đại thần thứ hai đến
Thấy vua quá sầu não
Dung mạo rất tiều tụy
Mặc y phục dơ bẩn
Toàn thân lấm bụi đất
Vị đại thần liền tâu:
Đại vương hãy nên biết
Một vương tử đã chết
Hai vương tử tuy còn
Nhưng vô cùng sầu khổ.
Bởi vương tử thứ ba
Thấy hổ mẹ mới sinh
Bị đói đã bảy ngày
Sợ lại ăn con mình
Vương tử khởi tâm bi
Phát thệ nguyện rộng lớn
Sẽ độ khắp chúng sinh
Ở trong đời vị lai
Được chứng quả Bồ-đề,
Liền trèo lên nơi cao
Gieo mình xuống trước hổ
Hổ bị đói bức bách
Liền đến ăn vương tử
Tất cả máu và thịt
Hổ đều ăn hết sạch
Chỉ còn lại bộ xương
Vung vãi khắp trên đất.
Lúc bấy giờ đại vương
Nghe đại thần nói thế
Tâm trí càng mờ mịt
Bất tỉnh ngã trên đất
Lửa sầu não cháy mạnh
Như thiêu đốt toàn thân

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ỌUYỂN 97 Quyển này có một chương Tống chung. 97. CHƯƠNG TỐNG CHUNG 97.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *