Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 43 – CHƯƠNG LUÂN VƯƠNG

PUCL QUYỂN 43 – CHƯƠNG LUÂN VƯƠNG

mắt cự sĩ này có thể nhìn thấu các kho tàng dưới lòng đất, lại biết rõ có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông giữ gìn giúp, kho nào vô chủ, ông lấy lên trao cho vua. Sau đó cư sĩ tâu: ‘Đại vương cần những gì, tôi có thể giải quyết, xin đừng lo lắng!’.
Chuyển luân thánh vương muốn thử cư sĩ bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du sơn ngoạn thủy, rồi bảo cư sĩ rằng:
– Ta cần vàng, ngươi hãy đưa nhanh đến cho.
– Đại vương đợi một lát, tôi cần phải lên bờ! Báu cư sĩ tâu.
– Ta đang cần gấp. Ngươi hãy lập tức mang đến cho ta. Vua hối thúc.
Thấy vua ra nghiêm lệnh, cư sĩ vội quỳ dài trên thuyền, tay mặt thọc xuông nước, khi rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng lên theo, giống như con sâu leo cây. Cứ như thế, báu vật để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua:
– Vừa rồi vua cần bảo vật để dùng, mà cần bao nhiêu?
Chuyển luân thánh vương nói với cư sĩ:
– Thôi! Ta không cần gì, chỉ muốn thử ngươi mà thôi!
Chuyển luân thánh vương vui mừng nói rằng:
– Cư sĩ báu này chính là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương!
Đó là sự thành tựu cư sĩ báu.
Có được báu quan thống lãnh quân đội như thế nào? Khi ấy, vị quan thống lãnh quân đội bỗng nhiên xuất hiện. Vị này đủ trí mưu, dũng mãnh, có tài thao lược, quyết đoán. Ông đến chỗ vua, tâu rằng:
– Đại vương cần chinh phạt nơi nào, xin đừng lo, tôi có thể đảm nhận. Chuyển luân thánh vương muốn thử tài trí, bèn tập hợp bốn binh chủng rồi bảo:
– Hôm nay ngươi hãy điều binh. Đội quân nào chưa tập họp thì tập họp lại. đã tập họp thì giải tán; đội nào chưa nghiêm hãy chỉnh cho nghiêm, đã nghiêm hãy cho thoải mái; đội nào chưa đi hãy cho đi, đã đi hãy khiến dừng. Báu chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng. Đội quân nào chưa tập họp thì tập họp lại, đã tập họp thì giải tán; đội nào chưa nghiêm liền chỉnh cho nghiêm, đã nghiêm liền cho thoải mái; đội nào chưa đi thì cho đi, đã đi thì cho dừng. Chuyển luân thánh vương thấy vậy vụi mừng nói rằng:
– Báu này đúng là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.
Đó là sự thành tựu báu quan thống lãnh quân đội.
Bốn thần đức: Một, không chết yểu, tuổi thọ không ai bằng. Hai, không bệnh hoạn, thân thể cường tráng không ai bằng. Ba, dung mạo đoan chính không ai bằng. Bốn, kho tàng châu báu đầy dẫy, giàu có không ai bằng.
Chuyển luân thánh vương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha thương con. Nhân dân mến mộ vua cũng như con kính ngưỡng cha. Có những gi quý giá đều dâng vua. Họ đồng tâu:
– Xin Đại vương rủ lòng thương thụ nhận, tùy ý sử dụng.
– Thôi! Ta có đủ tài bảo, các người hãy sử dụng tài sản của mình.
Cõi Diêm-phù-đề do Chuyển luân thánh vương cai trị, mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có gai góc, hầm hố, gò nổng; nhân dân an lạc, đời sống sung túc.
Luật Thập tụng ghi: “Hồ A-nậu-đạt rộng năm mươi do-tuần, chung quanh có các loại cây hoa trái mọc tốt tươi; nơi đây là cung điện của voi chúa Thiện Trụ với tám nghìn voi quyến thuộc. Khi Chuyển luân thánh vương ra đời, voi nhỏ nhất trong đàn được chọn làm voi báu cho vua cưỡi. Lại ở lục địa giữa biển lớn quanh núi Tu-di có núi Minh Nguyệt, là cung điện của ngựa Bà-la-hê với tám nghìn ngựa quyến thuộc. Khi Chuyển luân thánh vương ra đời, thì ngựa nhỏ nhất trong đàn được chọn làm ngựa báu cho vua cưỡi”.
Kinh Khởi thế ghi: “Những báu voi và báu ngựa này có thể huấn luyện thuần thục trong một ngày và đảm nhiệm các công việc. Vì muốn thử khả năng của loài này, nên vào sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, Chuyển luân vương cưỡi nó đi khắp một vòng qua các châu và biển lớn rồi mới trở về cung dùng điểm tâm”.
Kinh Đại lâu thán ghi: “Chuyển luân vương có bốn phúc báo: Một, giàu có vô lượng, châu báu, nhà cửa, nô tì… nhiều không ai sánh bằng; hai, dung mạo đoan chính, xinh đẹp không ai sánh bằng; ba, luôn an ổn khỏe mạnh, không bao giờ bệnh tật, không sợ lạnh nóng, tiêu hóa tất cả các thức ăn uống đã dùng; bốn, sống lâu không ai bằng. Chuyển luân thánh vương có đủ bốn đức và bảy báu”.
Kinh Tát-già ni-kiền tử ghi: “Đại vương nên biết! Chuyển luân thánh vương lại có bảy loại báu khác gọi là Nhuyến bảo. Năng lực của bảy báu này kém hơn bảy báu trước. Đó là kiếm, da, giường nằm, vườn, nhà cửa, y phục, túc sở dụng. Vua hỏi:
– Kiếm báu công dụng gì?
– Đại vương nên biết! Chuyển luân thánh vương cai trị nhân đân, nếu ai có ý niệm trái lệnh, lập tức kiếm bay đến thâu phục, các vua nước nhỏ nhìn thấy liền quy thuận lễ bái. Kiếm cũng không có ý giết hại chúng sinh.
– Da báu này như thế nào? Vua hỏi.
– Đại vương nên biết! Da của Chuyển luân thánh vương chính là da Hải long vương. Tấm da ấy rộng năm do-tuần, dài mười do-tuần, tinh sạch, sáng rỡ, đốt không cháy, ngâm không thấm, gió thổi mạnh cũng không lay động, chất liệu da ấm áp, mát mẻ, trừ được lạnh nóng. Vua đi đâu, tấm da cũng theo che mát, cũng che mát cho cả binh sĩ khoảng mười do-tuần; lại có thể làm nhà chung cho tất cả mọi người.
– Giường báu này như thế nào? Vua lại hỏi.
Đại Tát-già ni-kiền-tử đáp:
– Đại vương nên biết! Giường của Chuyển luân thánh vương bằng phẳng, êm ái vừa ý. Nếu vua ngồi thiền trên giường này thi liền nhập tam-muội Giải thoát; diệt trừ tham sân si. Người nữ thấy vua ngồi trên giường này, cũng được xa lìa tham sân si.
– Vườn báu này như thế nào? Vua hỏi tiếp.
Đại Tát-già n–kiền-tử đáp:
– Đại vương nên biết! Khi Chuyển luân thánh vương muốn hưởng ngũ dục mà vào vườn này, thì tùy công đức nghiệp lành của vua đã tạo, tất cả cảnh vui như hoa quả, chim chóc, sông suối, rạch ao, âm nhạc, ca múa, vui chơi ở những nơi khác tự nhiên biến mất mà hiện ra nơi vườn này.
Vua lại hỏi:
– Nhà báu của Chuyển luân thánh vương như thế nào?
Đại Tát-già ni-kiền-tử đáp:
– Khi Chuyển luân thánh vương vào nhà này mà muốn thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao thì liền thấy; nghe được tất cả âm nhạc cõi trời, khiến tâm không còn lo buồn mệt mỏi, giấc ngủ an ổn, mộng thấy điềm lành.
– Y phục báu của Chuyển luân thánh vương như thế nào?
Đại Tát-già ni-kiền-tử đáp:
– Y phục của Chuyển luân thánh vương không giống lụa là gấm vóc thế gian, nó có hoa văn ngang dọc, mềm mại, không dính bụi bặm. Người mặc y này đều được mát mẻ, không còn lạnh nóng, đói khát bệnh tật, gầy ốm, lo buồn, khổ não, mệt mỏi. Đại vương nên biết! Y báu của Chuyển luân thánh vương đốt không cháy, cắt khồng đứt, nước không làm mục rã.
– Túc sở dụng báu là gì? Vua hỏi.
Đại Tát-già ni-kiền-tử đáp:
– Đại vương nên biết! Báu túc sở dụng của Chuyển luân thánh vương chính là đôi giày. Khi vua mang giày ấy lội qua nước thì khồng bị chìm, vào lửa không cháy, dù đi xa trăm nghìn do-tuần cũng không mệt mỏi.
Nên biết, bảy thứ báu này là do gom nhóm một phần nhỏ công đức của mười điều lành mà có được”.
Kinh Trung A-hàm ghi: “Khi Chuyển luân thánh vương ra đời thì bảy báu xuất hiện. Còn Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác ra đời lại có bảy chi báu xuất hiện ở thế gian. Bảy chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tiến giác chi, hỉ giác chi, tức giác chi, định giác chi, xả giác chi.
40.4. ĐỈNH SINH
Kinh Hiền ngu ghi:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 52 – CHƯƠNG QUYẾN THUỘC, SO SÁNH, HƠN KÉM

QUYỂN 52 Quyển này gồm hai chương: Quyến thuộc, So sánh hơn kém. 56. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *