Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

– Khi ta ngồi thiền, ngươi nên nằm im, ẩn thân. Con rận nghe theo.
Một hôm có con bọ chét đến bên con rận hỏi:
– Tại sao anh mập khỏe thế?
– Chủ tôi tu thiền định. Tôi theo lời chủ dạy ăn uống điều độ. Vì thế tôi mạnh khỏe. Rận đáp.
– Tôi cũng muốn học theo.
– Tùy ý anh.
Khi tì-kheo đang ngồi thiền, con bọ chét ngửi thây mùi máu thịt liền căn lấy. Tì-kheo vô cùng tức giận, giải y, lấy lửa đốt chết con rận.
Đức Phật nói: “Tì-kheo tọa thiền thuở ấy, nay chính là Ca-diếp. Con bọ chét thuở ấy, nay chính là Đe-bà-đạt-đa. Con rận thuở ấy, nay chính là Ta. Vì lợi dưỡng nên Đề-bà-đạt-đa làm hại đến Ta. Ngày nay Ta thành Phật, Đề-bà-đạt-đa cũng vì lợi dưỡng mà làm thân Phật chảy máu, nên bị đọa vào địa ngục. Đề-bà-đạt-đa thường có tâm độc ác làm hại Như Lai. Nếu Ta kể ra, cùng kiếp cũng chẳng hết”.
Kinh Tạp bảo tạng ghi: “Một hôm, Đức Phật vào thành Ca-tì-la-vệ khất thực, đến nhà người em họ Tôn-đà-la Nan-đà. Khi ấy Nan-đà đang trang điểm cho vợ. Nghe tin Phật đứng ở ngoài cổng, Nan-đà muốn ra yết kiến. Người vợ nói:
– Chàng ra yết kiến Như Lai. Thiếp đang trang điểm vùng trán chưa xong. Chàng nhớ trở vào liền nhé!
Nan-đà ra ngoài đỉnh lễ Phật, cầm bát vào nhà sớt đầy thức ăn dâng Phật; Phật không nhận. Nan-đà trao cho A-nan.
A-nan cũng không nhận mà nói:
– Ông nhận bát này của ai thì trả lại người đó.
Thế là Nan-đà cầm bát đi theo Phật đến tinh xá Ni-câu-lâu. Phật liền bảo thợ hớt tóc cạo đầu Nan-đả. Nan-đà chẳng chịu, tức giận vung tay và nói với thợ cạo:
– Nay ông hãy cạo hết tóc tất cả người dân Ca-tì-la-vệ đi!
Phật hỏi thợ cạo:
– Sao ông không cạo?
Thợ cạo đáp:
– Con sợ nên không dám cạo.
Phật và A-nan đến bên Nan-đà. Nan-đà sợ nên không dám chống lại. Tuy đã xuất gia nhưng Nan-đà thường muốn về nhà. Phật thường dắt Nan-đà đi theo, nên ông không có dịp bỏ về. Một hôm nọ, đến lượt canh giữ phòng ốc, Nan-đà vui mừng thầm nghĩ: ‘Hôm nay, ta có dịp trở về nhà. Đợi Phật và chúng tăng đi hết rồi ta sẽ về’.
Sau khi Đức Phật vào thành, Nan-đà nghĩ: ‘Ta phải múc nước đổ đầy bình rửa tay, rồi mới về nhà’. Nan-đà vừa đổ đầy nước thì bình lại ngã. Cứ mãi như thế mà nước chẳng đày bình. Nan-đà nói: ‘Nước không đầy thì để các tì-kheo khi trờ vê sẽ tự múc đổ vào. Nay ta đem bình vào trong phòng rồi bỏ về nhà’. Nan-đà vừa đóng cánh này thì cánh kia liên mở, vừađóng cửa này thì cửa kia liền mở. Nan-đà thầm nghĩ: ‘Tất cả cửa đều không thể đóng lại. Ta cứ để vậy rồi về, dù có mất y, vật dụng của tì-kheo thì ta có đầy đủ của cải để bồi thường’. Nan-đà liền ra khỏi phòng tăng rồi thầm nghĩ: ‘Phật nhất định về lối này. Ta sẽ đi đường khác’. Đức Phật biết ý định của Nan-đà nên cũng đi về đường khác. Từ xa thấy Phật đi đến, Nan-đà vội núp sau một cây lớn. Thần cây liền nhấc bông cây lên hư không làm Nan-đà phải lộ diện.
Phật dẫn Nan-đà trở về tinh xá rồi hỏi:
– Ông nhớ vợ đẹp sao?
– Bạch Đức Thế Tôn! Đúng vậy. Nan-đà đáp.
Đức Phật dẫn Nan-đà đến núi A-na-ba rồi hỏi:
– Vợ ông xinh đẹp chăng?.
– Vợ con rất xinh đẹp. Nan-đà đáp.
Trong núi này có con khỉ già mù lòa. Đức Phật lại hỏi:
– Tôn-đà-lợi, vợ ông, xinh đẹp như con khỉ này chăng?
– Vợ con xinh đẹp ít ai sánh bằng. Nay tại sao Phật lại so sánh vợ con với con khỉ già mù lòa này! Nan-đà buồn rầu đáp.
Đức Phật lại dắt Nan-đà lên cõi trời Đao-lợi thưởng lãm khắp cung điện, thấy các thiên tử cùng thiên nữ vui chơi. Nan-đà thấy trong một cung điện nọ có năm trăm thiên nữ mà không có thiên tử nào, liềnđến hỏi Phật. Đức Phật đáp: ‘ông hãy đến đó hỏi họ!’. Nan-đà đến hỏi các thiên nữ:
– Trong các cung điện khác đều có thiên tử, tại sao cung này không có?
-Trong Diêm-phù-đề, đệ tử Phật là Nan-đà bị Phật ép phải xuất gia, nhờ nhân duyên xuất gia, khi mệnh chung sẽ sinh trong cung điện này làm thiên tử của chúng tôi. Các thiên nữ đáp.
Nan-đà đáp: ‘Ta chính là Nan-đà’, rồi muốnở lại.
Các thiên nữ nói:
– Nay chúng tôi là trời, ngài là người. Trời người khác lối, ngài hãy về bỏ thân người, sinh lên đây thì mới được sống chung.
Nan-đà liền trở về chỗ Phật kể lại sự việc vừa rồi. Phật hỏi:
– Vợ ông xinh đẹp có bằng các thiên nữ chăng?
– Bạch Đức Thế Tôn! Nếu so sánh vợ con với các thiên nữ thì vợ con cũng giống như khỉ già mù lòa kia. Nan-đà đáp.
Đức Phật dẫn Nan-đà trở về Diêm-phù-đề. Vì muốn sinh lên cõi trời nên Nan-đà siêng năng trì giới. Bấy giờ A-nan nói bài kệ:
Như dê đực Húc nhau
Húc tới rồi đẩy lui
Ông giữ giới vì dục
Việc này cũng như thế
Đức Phật lại dẫn Nan-đà xuống địa ngục. Thấy những chảo sôi để nấu tội nhân, nhưng thấy có một cái chảo đang sôi sùng sục mà không có tội nhân. Nan-đà lấy

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *