Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / Chú Đại Bi câu 61 – 65
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Chú Đại Bi câu 61 – 65

dai-bi-chu61(61) TA BÀ HA
Đó chính là đức Nhiễm Đà Bồ Tát, gậy để ngang trên vai có móc chiếc nón
GIẢI: Bài chú này là tiếp theo lời văn trên dặn dò việc tái độ chúng sinh. Dụng ý là sợ chúng ta đi lầm vào bàng môn tà đạo
GIẢNG: Câu này là nói về lòng từ bi của đức Bồ Tát, đinh linh chứng quả cho phái tiểu thừa, và khuyên họ sớm giác ngộ, không nên giữ thành kiến, theo pháp Đại Thừa để viên thành Phật quả. Nếu biết rõ chư Phật vì mối đạo nhân duyên mà xuất hiện ở trần thế, thời không thể theo phái tiểu thừa mà tế độ chúng sinh. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, cầu cứu những bậc cao minh, phải đi theo phái Đại Thừa mới đúng

 

 

dai-bi-chu62(62) MA RA NA RA
Ma ra na ra chính là đức Bảo An Vương Bồ Tát
DỊCH: (Ma ra) có nghĩa là như ý. (Na ra) là tôn thượng. Trọn câu có nghĩa tu đạo như ý không có gì vững chắc bằng
GIẢI: (Ma ra) có nghĩa là lúc tu đạo là sự như ý phi thường. (Na ra) có nghĩa là sau khi thành đạo quả tức là được kiên cố phi thường
GIẢNG: Câu này có nghĩa là bất luận chư vị thần kỳ trong trời đất, cho nên hết thảy mọi loài chúng sinh, khi đã tu đạo, đều có thể theo như ý muốn nhận được Kim Cương Phật thể mãi mãi bền vững không bao giờ huỷ hoại

 

 

dai-bi-chu63(63) TA BÀ HA
Ta bà ha chính là đức Câu Hy La Bồ Tát, là tiếng động khi ngài đi dép cỏ đạp song vượt bể
GIẢI: Câu này tiếp ý của bài văn trên, khuyên mọi người nhận rõ đại đạo hết sức chân chính, đó chính là nghĩa lý dặn dò phải bảo hộ kẻ lành và niệm điều lành
GIẢNG: Câu này chính là chân ngôn của đức Bồ Tát mong mỏi người tu đạo, phải mở rộng và làm sáng tỏ những sự huyền bí của đại đạo. Đại đạo không có gì là khác là trọng ở sự tự giác ngộ, không giả dối cầu ở bên ngoài, phép dụng công không ngoài phép hồi quang phản chiếu làm sao cho bản tính được sáng tỏ chỉ mong những người thực lòng học đạo, bền chí không ngại sự quấy nhiễu phiền hà, chân đạp nơi đất chắc với tinh thần dũng cảm tiến về phía trước. Còn như việc làm nhằm tế nhân lợi vật, hết thảy là những việc có tính cách từ thiện, càng nên cố gắng hành động. Tu hành cả hai mặt trong và ngoài, trước sau như một, không có gì là không thành quả phật

dai-bi-chu64(64) TẤT RA TĂNG A MỤC KHÊ GIA
Tất ra tăng a mục khê gia chính là bản thân của đức Dược Vương Bồ Tát trị liệu các chứng bệnh.
DỊCH: (Tất ra tăng) có nghĩa là yêu mến giữ gìn (A mục khê gia) có nghĩa là bất không bất xả, không có cái gì, không bỏ cái gì, thương yêu chúng sinh. Đây là hoá thân của đức Việt Phủ Thủ Nhãn Bồ Tát
GIẢI: (A mục khê ra) có nghĩa là lòng từ bi bọc thuốc để chữa bệnh, có thể trừ hết khổ não cho chúng sinh.
GIẢNG: Khi đức Bồ Tát đọc bản chú này, không nỡ nhìn thấy chúng sinh trong thế giới chịu bao khổ não, vì thế ngài đặc biệt hiện ra tướng Đại Vương Bồ Tát, để trị liệu mọi bệnh ôn dịch, khiến cho chúng sinh được hưởng sự an lạc. Vậy xét cho cùng bệnh tật của chúng sinh do đâu mà phát khởi? xét các sách y học, người ta sở dĩ mắc bệnh đều do sự vọng tưởng mà ra. Trong lòng đã mang nhiều phiền não, căng khí không được sung mãn, vì thế mà tóc khô, gan yếu truyền khắp ngũ tặng và đi tới cõi chết. Khi các vọng tưởng manh động thời mọi bệnh tật phát sinh. Vì thế những bậc danh y trị thân bệnh, không bằng các vị thánh trị tâm bệnh, dạy người ta nên bỏ hết sự phiền não. Vì thế đức Phật tổ khi chữa trị mọi bệnh cũng luôn luôn dạy người ta xét lại lòng mình, khi biết rõ những điều tâm không thể làm được, thời tự nhiên bệnh sẽ hết.

dai-bi-chu65(65) TA BÀ HA
Ta bà ha chính là đức Viên Mãn Bồ Tát Độc Thân Trứ Chu Mẫu Đà La Thủ
GIẢI: Câu này chính là tiếp theo lời chân ngôn của đoạn văn trên. Nói về con người nên coi tâm bệnh là một mối lo. Duy đạo là có ta điều trị
GIẢNG: Câu này chủ yếu nói về đức Bồ Tát thấy rõ nguyên nhân bệnh hoạn của người đời, hết thảy đều do cái nghiệp vô minh mà ra. Tức là bệnh can xuất phát từ thất tình lục dục, khi bị ngoại tà xâm nhập, sẽ phát sinh ra bao nhiêu đau đớn, và nhiều khi trở nên những chứng bất trị. Vì thế, ngài phát lòng đại từ bi để giúp đời mong người đời thấy rõ sắc thân mà tu hành. Đức Phật Tổ dạy người ta nhìn vào sự hư không mà tu đạo. Đó chính là thứ thuốc chữa tâm bệnh vô cùng hiệu nghiệm. Nếu có kẻ nào mắc tâm bệnh, nếu không sớm chữa trị, thời căn bệnh sẽ vĩnh viễn không bao giờ khỏi. Nếu muốn biết đạo tu tâm là cao hơn hết, thời sự thấy rõ bản tính được coi như đứng đầu

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 66 – 70

(66) TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ Ta bà ma ha a tất ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *