Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / Lời giải Đại Bi Chú

Lời giải Đại Bi Chú

 • Duyên do phát khởi bài Đại Bi Chú

Bài Đại Bi Chú chính là khẩu quyết của Đức Quán Thế Âm, trong đó bao gồm lòng từ bi, lòng vô thượng bồ đề, cho đến việc cứu thế độ nhân, tu đạo thành Phật. Trong bài chú này, mỗi chữ mỗi câu đều bao hàm công phu chân thực về chính đẳng chính giác, tuyệt đối không có chút mảy may hư nguỵ. Tra kỹ bản chú , được biết đó là bộ phận chủ yếu của cuốn Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh của Đức Quán Thế Âm. Tất cả có 84 câu được đặt tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà Na Li kinh đại bi thần chú”. Nguyên do đặt tên kinh như vậy là: có một lần Đức Phật Tổ nói với A Nan Tôn Giả rằng: bài chú này có rất nhiều danh xưng như: Quảng Đại Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, kinh cứu khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Diệt ác thú Đà La Ni, phá ác nghiệp chướng Đà La Ni, mãn nguyện Đà La Ni, Tố Siêu thượng Đà La Ni. Còn nguyên do bài chú này được đặt tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Bồ Tát là: có một lần Quan Âm đứng tại điện Thiên Quang Vương tĩnh trú Như Lai trú vô thì, trong kinh tĩnh trú, đức Như Lai đặc biệt nói rõ về kinh Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Đà Na Ni , đồng thời ngài cũng nói rõ về kinh quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà na li, đồng thời ngài cũng nói với Quan Thế Âm: hỡi thiện nam tử, ngươi nên bền lòng trì tụng chú này , sẽ có tác dụng lớn trong việc tế độ chúng sinh trong những ác nghiệp của các kiếp sau. Căn cứ vào sự ghi chép trong kinh điển, lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi nghe được bài chú này , đọc từ sơ địa chứng đến Bát địa và bất động địa, rồi Ngài phát ra lời nguyện: cầu xin cho kiếp sau của tôi phổ độ, làm vui cho tất cả chúng sinh, mong cho tôi được ngàn mắt ngàn tay. Sau khi phát nguyện, thời chỉ trong phút chốc toàn thân ngài đã xuất hiện đủ ngàn mắt ngàn tay, đồng thời mười phương đất đều chấn động và chư Phật mười phương đều phóng ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, soi sắng khắp cả thế giới mười phương, và cũng do đó mà bản chú này có nhiều danh xưng khác nhau. Kinh Thích Tôn Tăng cũng nói về thuyết A Nan: kết quả là nay cũng nhờ vào lời hoằng nguyện của Đức Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát cũng đã từng đứng ở nơi Quan Thế Âm và phát lời thề nguyện, ước mong tất cả mọi người ngày nào cũng nguyện đến tên ta, cũng nên niệm đức Như Lai Bản Sư A Di Đà. Sau đó mới đọc bản chú Đà Na Li này. Nếu mới đem trì tụng đủ được năm lần, có thể trừ diệt được trăm ngàn ức kiếp sinh tử trọng tội, còn những ai trì tụng được đại bi Chương Cú, thời vào lúc lâm chung, chư Phật mười phương đều đến dắt tay tiếp dẫn, đồng thời, cũng cho được toại nguyện là muốn tới quốc thổ nào của nhà Phật. Những ai trì tụng Đại Bi Tâm Chú, sẽ được 15 loại thiện sinh và tránh được 15 loại ác tử. vậy thế nào là 15 loại ác tử:

 • Không bị chết khống khổ về đói khát loạn lạc
 • Không bị chết vì giam cầm, đánh đập
 • Không bị chết vì thù oán
 • Không bị chết nơi trận mạc
 • Không bị chết vì sài lang ác thú
 • Không bị chết vì rắn rết
 • Không bị chết cháy hay chết đuối
 • Không bị chúng độc vì ăn uống mà chết
 • Không bị các loại trùng độc sát thương
 • Không bị cuồng loạn hay thất vọng mà chết
 • Không bị cây cố rơi chúng hay sa hầm hố mà chết
 • Không bị người khác trấn yểm mà chết
 • Không bị tà thần ác quỷ làm cho chết
 • Không bị chết vì ác bệnh
 • Không bị chết oan phi mệnh

Còn thế nào là 15 loại thiện sinh:

 • Nơi mình sinh ra thường gặp 5 điều lành
 • Thường sinh ở nước lành (thiện quốc)
 • Thường gặp thời hay, thời tốt
 • Thường gặp bạn lành, bạn tốt
 • Thân căn thường được đầy đủ (thân hình trọn vẹn)
 • Đạo tâm luôn được thuần thục
 • Không phạm cấm giới
 • Tình anh em quyến thuộc đều được hoà thuận
 • Trọn đời cơm áo phong lưu
 • Luôn luôn được mọi người cung kính giúp đỡ
 • Tài sản của cải không bao giờ bị cướp đoạt
 • Mọi sở cầu đều được toại nguyện
 • Luôn luôn được Long Thiên Thiện Thần hộ vệ
 • Nơi mình sinh ra thường được Phật nghe thuyết pháp
 • Khi nghe được chính pháp là hiểu ngay được ý sâu xa

Vì những lý do kể trên, Đại Bi Chú có thể trừ được hết thảy mọi tai nạn và các bệnh nói trên, thành tựu mọi thiện pháp, xa lánh được mọi sự sợ hãi. Vì vậy, chúng ta nên hết lòng thành kính, đức tin và lòng thành kính trì tụng bài chú này mới có thể hợp được đại bi tâm của Đức Bồ Tát và nhiều điều lợi ích cho bản thân. Kiếp trầm luân thường thấy ở Chú Đại Bi, không những trị được tất cả các thân bệnh, mà còn có thể thoát được vòng sinh tử hồi sinh. Điều này đã được chứng minh rất nhiều trong lịch sử

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 61 – 65

(61) TA BÀ HA Đó chính là đức Nhiễm Đà Bồ Tát, gậy để ngang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *