Home / Tag Archives: vua phất da sa

Tag Archives: vua phất da sa

KPCTD PHẨM THỨ SÁU – DUY NIỆM

PHẨM THỨ SÁU DUY NIỆM 1- PHẬT ĐỘ VUA PHẤT DA SA Khi Phật còn tại thế, vua Phất-da-sa và vua Bình-sa là bạn thân, vua Phất-da-sa không biết Phật pháp. Một hôm, vua Phất-da-sa cho lấy bảy báu chê thành hoa gởi tặng vua Bình-sa, vua Bình-sa được hoa ...

Read More »