Home / Tag Archives: truyện ký

Tag Archives: truyện ký

PUCL QUYỂN 100 – CHƯƠNG TRUYỆN KÍ

QUYỂN 100 Quyển này có một chương Truyện kí. 100. CHƯƠNG TRUYỆN KÍ 100.1. LỜI DẪN Từng nghe: kinh điển của chín nhà chất đầy tại Linh Khâu, sách về phép tắc trong thiên hạ chất kín ở Quần Ngọc, lại cũng có văn khắc trên đá của Tam hoàng ...

Read More »