Home / Tag Archives: tháp cổ

Tag Archives: tháp cổ

PUCL QUYỂN 38 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

QUYỂN 38 Quyển này tiếp theo chưorng Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP (tt) 35.6. THÁP CỔ Kinh Tượng pháp quyết nghi ghi: “Xây cái mới không bằng sửa cái cũ, làm phúc không bàng tránh họa!”. Lời này rất đúng! Có những chúng sinh để chùa tháp cũ hư, ...

Read More »