Home / Tag Archives: tạp yếu

Tag Archives: tạp yếu

PUCL QUYỂN 99 – CHƯƠNG TẠP YẾU

dong-phat

QUYỂN 99 Quyển này có một chương Tạp yếu. 99. CHƯƠNG TẠP YẾU 99.1. LỜI DẪN Lí thể lìa âm thanh, nhưng nhờ vào ngôn từ để biểu ý nghĩa. Ngôn từ không dấu vết, nhưng nương vào văn tự để diễn phát âm thanh. Cho nên văn tự là ...

Read More »