Home / Tag Archives: tạp yếu

Tag Archives: tạp yếu

PUCL QUYỂN 99 – CHƯƠNG TẠP YẾU

QUYỂN 99 Quyển này có một chương Tạp yếu. 99. CHƯƠNG TẠP YẾU 99.1. LỜI DẪN Lí thể lìa âm thanh, nhưng nhờ vào ngôn từ để biểu ý nghĩa. Ngôn từ không dấu vết, nhưng nương vào văn tự để diễn phát âm thanh. Cho nên văn tự là ...

Read More »