Home / Tag Archives: tam bảo

Tag Archives: tam bảo

PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

QUYỂN 30 Quyển này có một chương Tam bảo 22. CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ 22.1. LỜI DẪN Tự thân giáo pháp không thể hoàng truyền, phải nhờ con người mới lưu thông. Vì người có tà chính, nên pháp tùy người mà bị sai lệch. Người muốn làm cho ...

Read More »