Home / Tag Archives: la hầu la

Tag Archives: la hầu la

PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

Buddha-laos1

QUYỂN 10 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.9. NẠP PHI 5.9.1. Lời dẫn Pháp thân vô hình, tùy ứng mà hiện; cơ duyên vô số, nên dấu tích giáo hóa cũng chẳng phải một. Hoặc lìa dục mà thụ đạo, hoặc ở trong ...

Read More »