Home / Tag Archives: ca ra đế

Tag Archives: ca ra đế

Chú Đại Bi câu 21 – 25

(21) CA RA ĐẾ Ca ra đế, chính là vị đế thần to lớn sắc đen DỊCH: (Ca ra đế) có nghĩa là lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn và hưng đạo nghiệp GIẢI: (Ca ra đế) có nghĩa là tâm bền vững, được đại trí tuệ GIẢNG: câu ...

Read More »