Home / Tag Archives: bệnh khổ

Tag Archives: bệnh khổ

PUCL QUYỂN 95 – CHƯƠNG BỆNH KHỔ

QUYỂN 95 Quyển này có một chương khổ. 95. CHƯƠNG BỆNH KHỔ 95.1. LỜI DẪN Ba cõi mênh mông, sáu đường đông đúc, tất cả các loài chúng sinh đều nhờ vào bốn đại phò trì, năm căn tạo thành hình thể. Thế nên, khi bốn đại tích tụ thì ...

Read More »