Home / Tag Archives: ba người trả quả

Tag Archives: ba người trả quả

KPCTD PHẨM THỨ TÁM – NGÔN NGỮ

PHẨM THỨ TÁM NGÔN NGỮ 1 – BA NGƯỜI TRẢ QUẢ VÌ MẮNG NHIẾC BÀ LÃO NHIỀU KIẾP VỀ TRƯỚC Khi vua Phất-da-sa, trên đường vào thành La-duyệt-kỳ khất thực, bị con trâu cái chém chết, chủ trâu sợ hãi đem nó bán lại cho người khác. Chủ trâu mới ...

Read More »