Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 7 (page 2)

PUCL – Tập 7

PUCL QUYỂN 90 – CHƯƠNG PHÁ GIỚI

QUYỂN 90 Quyển này có một chương Phá giới. 88. CHƯƠNG PHÁ GIỚI 88.1. LỜI DẪN Nhờ giới đức này mà bản nguyện rộng sâu, cứu người lợi vật. Hợp với điều này mới là bậc nhất. Bởi thế, lãnh thụ thì dễ, nhưng giữ gìn lại rất khó. Nếu ...

Read More »

PUCL QUYỂN 89 – CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt)

QUYỂN 89 Quyển này tiếp theo chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt) 87.6. THẬP THIỆN 87.6.1. Lời dẫn Thánh đạo xa nên khó mong cầu, tâm tịnh gần nhưng dễ mê muội. Tạo thành ngọn núi cao do đắp từ sọt đất thứ nhất, chứng quả Phật cốt ...

Read More »

PUCL QUYỂN 88 – CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt)

QUYỂN 88 Quyến này tiếp theo chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt) 87.4. NGŨ GIỚI 87.4.1. Lời dẫn Thế gian xem trọng nhân-lễ-nghĩa-trí-tín, hàm thức được trưởng dưỡng bởi không sát-đạo- dâm-vọng-tửu. Tuy đạo tục trái nhau, nhưng việc giáo hóa thì dung thông. Bởi vì, khởi lòng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 87 – CHƯƠNG THỤ GIỚI

QUYỂN 87 Quyển này có một chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI 87.1. LỜI DẪN Tam giới không an, giống như nhà lửa, muốn cứu khổ ban vui, cần phải tôn kính giới. Kinh đưa ra rất nhiều thí dụ, nhưng ở đây chỉ trình bày đôi điều. Giới ...

Read More »

PUCL QUYỂN 86 – CHƯƠNG SÁM HỘI

QUYỀN 86 Quyển này có một chương Sám hối 86. CHƯƠNG SÁM HỐI 86.1. LỜI DẪN Kính nghĩ: Mặt trời Phật sắp lặn, chính pháp và tượng pháp đã dần qua, lòng người gian trá, thói đời bạc bẽo. Bởi cách Đức Phật một nghìn bảy trăm năm, nên tâm ...

Read More »