Home / Pháp Uyển Châu Lâm (page 3)

Pháp Uyển Châu Lâm

PUCL QUYỂN 79 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

chua-Myanmar1

QUYỂN 79 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.13. NHẬN THỨC SAI LẦM 84.13.1. Lời dẫn Người mới học đạo cần phải lấy lòng tin làm đầu. Ví như người đến được núi báu, nếu không có đôi tay tin vững thì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 76 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

chua-myanma

QUYỂN 76 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.8. NÓI LỜI THÔ ÁC 84.8.1. Lời dẫn Lửa sân hận của hàng phàm phu lúc nào cũng hừng hực, hễ gặp điều kiện liền bùng cháy, vấp phải nghịch cảnh liền nổi sân. Vì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 74 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

chua-nhat-ban

QUYỂN 74 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.5. TRỘM CẮP 84.5.1. Lời dẫn Chúng sinh thụ sắc thân trong sáu đường đều do tham dục làm cội nguồn; nhận thể chất từ trời đất đều từ bỏn xẻn làm nền tảng. ...

Read More »

PUCL QUYỂN 73 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC

thap-phat

QUYỂN 73 Quyển này có một chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC 84.1. LỜI DẪN Thương thay! Chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, bỏ ba xe mà chẳng chịu ngồi; nổi chìm trong biển khổ, mặc cho lửa dữ thiêu đốt mà không biết nhàm chán, như ...

Read More »

PUCL QUYỂN 70 – CHƯƠNG THỤ BÁO (tt)

lao-Buddha

QUYỂN 70 Quyển này tiếp theo chương Thụ báo. 79. CHƯƠNG THỤ BÁO (tt) 79.11. QUẢ BÁO ÁC Nêu có hình thì ảnh hiện, có tiếng tức có vang. Chưa thấy việc hình còn mà ảnh đã mất, tiếng đang dội mà vang đã dừng. Lẽ thiện ác có báo ...

Read More »