Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ (page 4)

Kinh Pháp Cú thí dụ

KPCTD PHẨM THỨ CHÍN – SONG YẾU

PHẨM THỨ CHÍN SONG YẾU 1- TÂM TRẠNG HAI ANH LÁI BUÔN TRÁI NHAU Một hôm, vua Ba-tư-nặc nước Xá-vệ đi đến nơi Phật ở, đi gần đến nơi, xuống xe, bỏ lọng, mở kiếm, cởi giày, chắp tay đi vào lễ dưới chân Phật, quỳ gối bạch : – ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ TÁM – NGÔN NGỮ

PHẨM THỨ TÁM NGÔN NGỮ 1 – BA NGƯỜI TRẢ QUẢ VÌ MẮNG NHIẾC BÀ LÃO NHIỀU KIẾP VỀ TRƯỚC Khi vua Phất-da-sa, trên đường vào thành La-duyệt-kỳ khất thực, bị con trâu cái chém chết, chủ trâu sợ hãi đem nó bán lại cho người khác. Chủ trâu mới ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ BẢY – NHÂN TỪ

PHẨM THỨ BẢY NHÂN TỪ 1- PHẬT ĐỘ GIA ĐÌNH THỢ SĂN ĐỔI NGHỀ Khi Phật còn tại thế, cách thành nước La-duyệt-kỳ 500 dặm, có một quả núi, trong quả núi có một gia đình lớn nhỏ cả thảy 122 người, sanh nhai bằng nghề săn bắn, ăn mặc ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ SÁU – DUY NIỆM

PHẨM THỨ SÁU DUY NIỆM 1- PHẬT ĐỘ VUA PHẤT DA SA Khi Phật còn tại thế, vua Phất-da-sa và vua Bình-sa là bạn thân, vua Phất-da-sa không biết Phật pháp. Một hôm, vua Phất-da-sa cho lấy bảy báu chê thành hoa gởi tặng vua Bình-sa, vua Bình-sa được hoa ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ TƯ – ĐỐC TÍN

PHẨM THỨ TƯ ĐỐC TÍN 1- PHẬT Độ TRÊN 500 GIA ĐÌNH Ở VEN SÔNG Xưa ở Đông Nam nước Xá-vệ, có một con sông lớn, vừa sâu vừa rộng. Trên ven sông, có trên năm trăm gia đình đều chưa nghe những hạnh đạo đức cứu đời, lại quen ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ BA – ĐA VĂN

PHẨM THỨ BA ĐA VĂN 1- CON DAO TRONG TÂM Thuở xưa, tại nước Xá-vệ, có một gia đình nghèo, vợ chồng đều là người ác độc, không tin đạo đức. Xót thương nỗi ngu si của họ, Phật hiện làm một thầy Sa-môn nghèo đến đứng trước cửa. Nhằm ...

Read More »