Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

Bài kệ trùng tuyên việc vương tử Tát-đỏa xả thân trong kinh Kim quang minh, các tạng Tống, Nguyên, Minh và bản Cao Li ghi khác nhau, rất khó đối chiếu dung họp. Vì thế ở đây chỉ đối chiếu và tổng hợp ba bản Tống, Nguyên, Minh để chép ra mà thôi. Kệ ghi:
Ta nhớ đời quá khứ
Vô lượng vô số kiếp
Xả bỏ thân yêu quí
Vì cầu đạo bồ-đề
Có lúc làm quốc vương
Hoặc lúc làm vương tử
Thường xả việc khó xa
Vì cầu đạo Bồ-đề.
Ta nhớ đời quá khứ
Ở tại nước lớn kia
Có một vị quốc vương
Tên Ma-ha La-đà
Vua ấy có ba con
Trong đó người con út
Là Ma-ha Tát-đỏa
Thường thực hành bố thí
Hai anh của Tát-đỏa
Người anh cả có tên
Là Đại Ba-na-la
Anh thứ tên Đại Thiên
Ba người cùng dạo chơi
Đến một khu rừng vắng
Thấy hổ mẹ mới sinh
Đói khát không thức ăn.
Lúc bấy giờ Tát-đỏa
Phát khởi lòng đại bi
Ta nay sẽ xả bỏ
Thân mạng quí trọng này
Hổ bị đói bức bách
Có thể trở lại ăn
Chính con mình sinh ra
Liền leo lên chỗ cao
Gieo mình xuống trước hổ,
Vì muốn các hổ con
Được bảo toàn tính mạng.
Lúc ấy cả đại địa
Và các ngọn núi lớn
Đồng loạt chấn động mạnh
Các loài thú kinh hãi
Hổ, sói và sư tử
Tranh nhau chạy tán loạn
Thế gian mất ánh sáng
Tối tăm chẳng thấy gì.
Lúc ấy hai người anh
Đang ở trong rừng trúc
Lòng vô cùng sầu não
Gào khóe rất thảm thiết
Dần dần đi tìm em
Bèn đến chỗ hổ đói
Thấy hổ mẹ, bảy con
Miệng dính đầy máu tươi
Lại chỉ thấy bộ xương
Và tóc, lông, móng, răng
Vung vãi khắp mặt đất
Máu chảy lan mọi nơi
Bấy giờ hai vương tử
Thấy được việc này rồi
Thân tâm bị mê ngất
Té ngã nhào trên đất
Hốt tro và bụi dơ
Tự thoa khắp thân mình
Lòng vô cùng hoang mang
Không còn nhớ điều gì.
Tùy tùng của Tảt-đỏa
Nhìn thấy việc như vậy
Lòng vô cùng đau xót
Kêu gào và khóc lớn,
Họ đi lấy nước lạnh
Rưới lên hai vương tử
Sau đó mới tỉnh lại
Rồi cả hai đứng lên.
Lúc vương tử xả thân
Ở ngay tại hậu cung
Phi, hậu và thể nữ
Quyến thuộc năm trăm người
Đang cùng nhau vui chơi
Lúc bấy giờ vương phi
Hai ngực bỗng tuôn sữa
Khắp nơi trên thân thể
Đau như bị kim chích
Lòng cảm thấy sầu lo
Giống như bị mất con.
Thế là bà lập tức
Đi nhanh đến chỗ vua
Buồn khóc và bày tỏ
Với âm giọng nhỏ nhẹ
Hôm nay xin đại vương
Hãy nắng nghe thiếp nói
Lửa sầu não hung dữ

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ỌUYỂN 97 Quyển này có một chương Tống chung. 97. CHƯƠNG TỐNG CHUNG 97.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *