Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

Đã đến thiêu đốt thiềp.
Nay hai ngực của thiếp
Cùng lúc sữa chảy ra
Toàn thân rất đau đớn
Như bị kim nhọn chích
Thiếp cảm thấy việc này
Như báo điềm không lành
Lo sợ chẳng được gặp
Đứa con yêu của mình.
Nay dùng thân mạng này
Dâng lên cho đại vương
Xin vua mau sai người
Đi tìm con của thiếp.
Mộng thấy ba chim câu
Thiếp đang ôm trong lòng
Trong đó chim nhỏ nhất
Thiếp rất yêu thích nó
Bỗng chim ưng bay đến
Cướp chim ấy bay đi.
Khi mộng thấy việc này
Lòng vô cùng sầu não
Nay thiếp rất kinh hãi
Mạng sông chẳng còn lâu!
Xin bệ hạ sai người
Đi tìm con của thiếp.
Lúc bấy giờ vương phi
Nói những lời ấy xong
Đau buồn, tâm mê ngất
Té ngã nằm trên đất.
Vua nghe nói như vậy
Lòng vô cùng sầu não
Bởi vì không gặp được
Đứa con mình yêu quí
Vua và các đại thần
Cùng bà con quyến thuộc
Tất cả đều nhóm họp
Đứng chung quanh đại vương
Khóc la thật thảm thiết
Chấn động cả đất trời.
Lúc bấy giờ trong thành
Tất cả những người dân
Nghe tiếng khóc than này
Kinh hãi chạy ra ngoài
Mọi người cùng hỏi nhau
Hôm nay vương tử út
Đang còn sống khỏe mạnh
Hay là đã chết rồi?
Vị vương tử chết rồi
Như một vị đại sĩ
Thường nói lời nhu hòa
Được mọi người thương yêu
Nay khó có thể gặp.
Đã có rất nhiều người
Vào rừng tìm vương tử
Nhất định không bao lâu
Sẽ có tin đưa về.
Lúc bấy giờ mọi người
Cứ hoang mang như thế
Lại bi thương khóc gào
Buồn động đến thần linh.
Lúc bấy giờ đại vương
Từ chỗ ngồi đứng dậy
Lấy nước vẩy vương phi
Hồi lâu mới tỉnh lại
Bà giữ lòng an định
Lại hỏi nhỏ đại vương
Hôm nay con của thiếp
Còn sống hay đã chết?
Lúc bấy giờ vương phi
Nhớ đến người con yêu
Lại càng thêm sầu khổ
Lòng không chút nguôi ngoai.
Đáng tiếc, con của ta
Dung mạo rất xinh đẹp
Tại sao trong bỗng chốc
Bỏ ta mà mạng chung
Sao ta không chết trước
Để phải thấy các việc
Vô cùng đau khố này.
Vương tử dung mạo đẹp
Như hoa sen tinh khiết
Ai hủy hoại thân con
Khiến mẹ con li biet
Lẽ nào do ngày xưa
Ta gây nhiều cừu oán
Do nghiệp duyên đời trước
Mà giết chết con sao ?
Bị gặp tai họa này?
Thà khiến cho thân ta
Tan nát thành tro bụi
Không nỡ để con yêu

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ỌUYỂN 97 Quyển này có một chương Tống chung. 97. CHƯƠNG TỐNG CHUNG 97.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *