Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

lụa, sáng mai mang đến dâng cúng vị ấy và trình bày ý của tôi là: “Thành tâm gởi lễ tạ ơn”.
Người vợ giật mình tỉnh giấc, không biết tại sao lại có giấc mộng lạ như vậy, bà nói với mọi người, nhưng không ai tin. Không lâu sau, bà lại mộng thấy như vậy. Bà đến các thầy bói xem thì tất cả đều nói giống như nhau.
Mười ngày sau hung tin ập đến, đúng như những gì bà mộng thấy. Người vợ liền đem số lụa đến dâng cúng, nhưng sư Trí Hưng nói mình vô đức, nên đã đem số lụa cúng dường cho đại chúng.
Thiền sư Cung trụ trì và những vị đại đức trong chùa đều hỏi Trí Hưng:
– Vì sao, thỉnh chuông mà được cảm ứng như vậy?
Trí Hưng đáp:
– Tôi không có cách gì khác, chỉ thấy trong truyện Phó pháp tạng ghi: “Vua Kế-trị-ná nước Nhục-chi chịu khổ, nhờ nghe tiếng chuông mà hết khổ”. Trong kinh Tăng nhất A-hàm cũng có bài kệ thỉnh chuông, nên tôi cung kính tuân theo đây mà siêng năng thỉnh chuông!
Một hôm, trời đông giá rét, sư lên lầu gió lạnh buốt da thit, chúng tăng cấp cho bao tay da dê để cầm chày đánh chuông, nhưng sư gắng sức dùng tay không thinh chuông; vì thế lòng bàn tay bị thương, nhưng sư vẫn không thấy đau. Lúc mới bắt đầu thỉnh chuông,
Đến đời Tùy, tháng mười một, niên hiệu Đại Nghiệp thứ năm (609), sư đảm nhiệm chức duy-na, sư thỉnh chuông đúng thời khóa, nên chúng tăng đều hoan hỉ.
Bấy giờ, tăng Tam Quả ở cùng chùa với sư có người anh theo Tùy Dạng đế vi hành đến Giang Đô, trên đường đi bị chết đột ngột, nhưng không có ai báo tin cho gia đình biết. Vì thế, ông ta về báo mộng với vợ:
– Tôi đi đến Bành Thành chẳng may bị bệnh chết. Vì tôi không trì trai, giữ giới nên nay bị đọa vào địa ngục, chịu đủ năm thứ khổ, đau xót vô cùng không thể kể xiết. Ai biết được nỗi khổ của tôi! May nhờ ngày mùng một tháng mười cổ sư Trí Hưng ở chùa Trang Nghiêm thỉnh chuông, tiếng chuông vọng thấu địa ngục, những người đồng chịu khổ cùng lúc được giải thoát. Nay tôi đã được sinh về chốn lành, nên trước tiên phát thiện nguyện: “Nguyện các vị hiền thánh đồng vào đạo tràng, cùng thụ pháp thực”. Sau đó, thỉnh ba tiếng chuông. Nếu muốn thỉnh liên tục thì cũng phải thành kính như trước nguyện: “Nguyện các đường ác nghe tiếng chuông này đều lìa khổ, chóng được giải thoát!”. Cứ giữ nguyện hạnh như thế mà hành trì thì đâu chỉ thấu tâm thành mà còn cảm ứng cùng khắp. Đại chúng làm theo lời sư nói, hiệu nghiệm gấp bội, chẳng phải hư dối.
Đến tháng ba, niên hiệu Trinh Quán thứ sáu (633), sư bị bệnh một thời gian ngắn và tự biết được đời sau của mình, nên đem hết những gì mình có cúng dường tăng. Một hôm, nhân lúc đại chúng thụ thực, sư đến từ biệt và thị tịch tại chùa Trang Nghiêm, thọ bốn mươi lăm tuổi.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *