Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

63. Chi dùng một thứ ngôn ngữ để đáp lại tất cả các ngôn ngữ khác.
64. Thuyết pháp theo thứ lớp và đều có nhân duyên,
65. Không có chúng sinh nào thấy hết các tướng cùa Như Lai.
66. Người nhìn không nhàm chán.
67. Đấy đủ tất cả âm thanh.
68. Thường hiện sác tướng thuần thiện.
69. Người ngoan cường nhìn thấy liền được điều phục, người sợ hãy thấy thì được an ổn.
70. Tiếng nói trong và rõ ràng.
71. Thân không nghiêng động.
72. Thân lớn.
73. Thân cao.
74. Thân không dính bụi nhơ.
75. Ánh sáng quanh thân tỏa xa một trượng.
76. Khi đi, ánh sáng chiếu vào thân.
77. Thân sạch sẽ.
78. Ánh sáng mát dịu giống như thanh châu.
79. Tay chân đầy đặn.
80. Tay chân đều có đức tướng.
Kinh Phật thuyết Bảo nữ ghi: “Bảo nữ hỏiPhật:
– Bạch Thế Tôn! Đời trước Như Lai tạo những công đức gì mà nay có được ba mươi hai tướng đại nhân, tạo công đức gì mà các tướng ấy phân bố đều khắp trên thân?
Đức Phật dạy:
– Nhiều đời trước Ta tạo vô lượng công đức và tích tu các hạnh lành, nên được các tướng ấy khắp thân thể. Nay chỉ đơn cử những tướng quan trọng cùa Như Lai:
– Chân đứng vững là do vào thời quá khứ xa xưa Ta kiên trì tạo công đức, không bao giờ thoái luivà cũng chưa từng ngăn che công đức của người khác, nên nay Ta được tướng đại nhân này.
– Chân và tay của Như Lai có tướng như pháp luân, do vào thời quá khứ Ta đã bố thí rất nhiều.
– Như Lai chí chân ngón tay thon dài và rất đẹp, do vào thời quá khứ Ta giảng giải nghĩa của các kinh, cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn.
– Giữa các ngón tay, chân của Như Lai có màng mỏng nối liền nhau, do vào thời quá khứ Ta chưa từng phá hoại quyến thuộc của người khác.
– Tay và chân của Như Lai mềm mại xinh đẹp, do vào thời quá khứ Ta từng bố thí rất nhiều loại y phục mịn màng, đẹp đẽ.
– Bảy nơi trên thân đều hoàn hảo, do vào thời quá khứ Ta bày biện các thứ vật dụng cung cấp cho những chúng sinh thiếu thốn.
– Đầu gối của Như Lai ngay bằng, không thấy có khớp, đùi như đùi nai chúa, là do vào thời quá khứ Ta kính phụng thụ trì kinh điển không làm điều gì lẫm lỗi.
– Như Lai có tướng mã âm tàng, do vào thời quá khứ Ta nghiêm chỉnh giữ gìn thân thể và lìa xa các pháp dục.
– Như Lai có hai má đầy đặn giống như má sư tử, do vào thời quá khứ Ta đã tu đầy đủ các tịnh nghiệp
-Trước ngực của Như Lai chí chân thường tự nhiên có chữ vạn, do vào thời quá khứ Ta đã đoạn trừ tất cả uế trược và những hạnh bất thiện.
– Thân Như Lai thành tựu trọn vẹn, do vào thời quá khứ Ta ban pháp vô úy để an ủi mọi người.
– Cánh tay của Như Lai dài quá đầu gối, do vào thời quá khứ Ta thấy người nào làm việc gì thì liền giúp đỡ và khuyến khích họ.
– Thân Như Lai sạch sẽ, không có vết nhơ, do vào thời quá khứ Ta thực hành mười điều thiện không biết chán, không biết đủ.
– Phần ót Như Lai tròn đầy rộng lớn, do vào thời quá khứ nếu thấy người bệnh, Ta liền cung cấp các loại thuốc và thường chăm sóc chữa trị.
– Hai má của Như Lai như hai má sư tử, do vào thời quá khứ Ta thường gieo trồng đầy đủ các cội công đức.
– Như Lai có bốn mươi chiếc răng trắng sạch, do vào thời quá khứ Ta bình đẳng thương yêu chúng sinh.
– Răng của Như Lai đều bằng khít, do vào thời quá khứ Ta thường can ngăn những người tranh đấu kiện cáo, giúp cho họ hòa hợp.
– Răng hàm của Như Lai có tướng đại nhân, do vào thời quá khứ Ta ban cho chúng sinh những món mà họ ưa thích.
– Lông mày của Như Lai sạch đẹp, do vào thời quá khử Ta khéo giữ gìn thân, khẩu và ý.
– Lưỡi cùa Như Lai rộng dài, do vào thời quá khứ Ta chỉ nói những lời thành thật, luôn giữ gìn lỗi cửa miệng.
– Dung mạo Như Lai xinh đẹp và hoàn hảo. do vào thời quá khứ Ta dùng vô lượng phúc cúng dường rốt ráo, tâm hạnh nhân từ, hòa nhã, nguyện khiến che chở chúng sinh,
– Phạm âm của Như Lai thật hòa dịu, do vào thời quá khứ Ta nói lời nhu nhuyến ôn hòa với mọi người, giữ gìn khẩu nghiệp và tiết chế ngôn từ, vì thế vô số người nghe lời nói của ta đều vui vẻ.
– Đôi mắt của Như Lai sắc xanh, do vào thời quá khứ Ta thường dùng ánh mắt từ bi nhìn mọi người.
– Mắt Như Lai giống như vầng trăng non, do vào thời quá khứ Ta không có tính thô bạo, tâm luôn hòa thuận.
– Giữa hai chặng mày của Như Lai có bạch hào, do vào thời quá khứ Ta khen ngợi, ca tụng hạnh của chúng tăng sống chốn thanh vắng.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *